Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Barns delaktighet

bou 500

Barns delaktighet är ett prioriterat område inom barn- och unga satsningen. På nationell nivå har lagskyddet stärkts när det gäller barns delaktighet i den sociala barnavården. Ett kunskapsstöd om att bedöma barns mognad för delaktighet har publicerats av Socialstyrelsen LÄNK.

Koll på soc är en webbplats där barn kan få svar på frågor om socialtjänsten. Information har tagits fram av Barnombudsmannen i samarbete med barn och unga. Informationen är anpassad så att alla landets kommuner ska kunna använda den på sin egen webb.

Forskningscirklar

För att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barn och ungdomsvården erbjuder FoU Välfärd forskningscirklar för yrkesverksamma som arbetar med utredning och insatser för barn och unga inom socialtjänsten. Detta är en form av studiecirkel som leds av en person med forskningserfarenhet. Det handlar om ett möte mellan forskning och praktik där praktisk kunskap integreras med teoretisk kunskap.

Två forskningscirklar startade i Umeå och Nordmaling våren 2016. FoU Välfärd kan erbjuda ytterligare en forskningscirkel i Västerbottens län. Forskningscirklarna leds av en forskningsledare och en utvecklingsledare inom barn och unga området. Lämpligt antal deltagare är 8-10 personer i varje cirkel. Cirklarna är gratis. Möjlighet finns att flera kommuner kan gå samman i en cirkel. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. maria.edman@regionvasterbotten.se
Mer information finns här

Uppföljningsmodell för mottagandet av ensamkommande barn 

FoU Välfärd ansökte om medel via länsstyrelsen för ett projekt som syftade till att ta fram en uppföljningsmodell för mottagandet av ensamkommande barn. Detta med anledning av att länets kommuner uttryckte ett behov av att hitta former för att följa upp kvalitén i mottagandet av ensamkommande barn och på så sätt kunna utveckla verksamheten. Uppföljningsmodellen ska ge möjligheter att tillvarata ungdomarnas  synpunkter och erfarenheter på boenden samt  ge förslag på metoder för hur man kan arbeta med resultaten.  Uppföljningsmodellen är framtagen och testad i fem kommuner och under 2016 arbetar FoU Välfärd med implementering av modellen i 11 av länets 15 kommuner.

Du kan läsa mer om projektet under fliken ”projekt” i menyn.

Uppdaterad 16 maj, 2017 kl 15:07 av Maria Edman