Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Barns behov i centrum – BBIC

 bou 500

BBIC

Barn och unga som behöver stöd och insatser ifrån socialtjänsten har rätt att oavsett var i landet man bor få en rättvis bedömning och individuella  insatser som är utformade utifrån barnet och ungdomens specifika behov.

BBIC är en behovsinriktad arbetsmodell som kan ge systematik för en mer likvärdig handläggning vid utredning och insatser för barn och unga i socialtjänsten. Se vidare Socialstyrelsens information om BBIC

FoU Välfärd och länets BBIC-samordnare genomför nätverksträffar för länets BBIC-ansvariga och utbildare tre gånger per år. Nätverket utgör ett stöd i det praktiska arbetet med BBIC och ger möjlighet till samordning av arbetet på regional nivå. Nätverket är kopplat till det nationella stöd som ges av Socialstyrelsen genom nationella nätverksträffar med BBIC-samordnare och utvecklingsledare i länen.

Uppdaterad 16 maj, 2017 kl 15:15 av Maria Edman