Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Familjehemsvård

bou 500

Familjehemsvård

Barn och ungdomar som placeras i samhällsvård har rätt till god vård och därför är familjehemsvården ett  högt prioriterat område inom barn och unga. Placerade barns skolgång och hälsa liksom stöd till familjehemmen i form av utbildning och handledning är områden som är aktuella att arbeta med. FoU Välfärd har ett uppdrag att göra en kartläggning över vilka utmaningar som finns när det gäller familjehemsvården i länets kommuner.  Kartläggningen skall belysa svårigheter och möjligheter vad gäller rekrytering, utredning och utbildning av familjehem samt möjligheterna för kommunerna att samverka för att stärka familjehemsvården i länet?

Uppdaterad 2 maj, 2016 kl 12:31 av Maria Edman