Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Familjehemsvård

bou 500

Familjehemsvård

Barn och ungdomar som placeras i samhällsvård har rätt till god vård och därför är familjehemsvården ett högt prioriterat område inom barn och unga. Placerade barns skolgång och hälsa liksom stöd till familjehemmen i form av utbildning och handledning är områden som är aktuella att arbeta med.
FoU Välfärd har gjort en kartläggning över vilka utmaningar som finns när det gäller familjehemsvården i länets kommuner.  Kartläggningen belyste svårigheter och möjligheter vad gäller rekrytering, utredning och utbildning av familjehem samt möjligheterna för kommunerna att samverka för att stärka familjehemsvården i länet? Förslag på åtgärder är framtagna och är inskrivna i den regionala handlingsplanen som är under beredning. Beslut väntas under första halvåret 2017.

Uppdaterad 16 maj, 2017 kl 15:54 av Maria Edman