Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Regional utvecklings- och handlingsplan

bou 500

Nationell handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga”

För att kunna ge stöd och skydd till utsatta barn och ungdomar behöver socialtjänsternas uppdrag stärkas. En nationell handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga” identifierades 44 förbättringsområden inom den sociala barn och ungdomsvården. I Västerbotten fem gemensamma utvecklingsområden definierats för vidare arbete.

1. Tidigt stöd före anmälan och utvecklad samverkan inom och mellan kommun och landsting
2. Samverkan mellan kommunerna
3. Stärka familjehemsvården
4. Stabilitet som kompetensstrategi
5. Erfarenhetsbaserad kunskap i grundutbildningen

FoU Välfärd har uppdrag att följa utvecklingen med handlingsplanen på nationell nivå och vara ett stöd i det regionala arbetet med de fem prioriterade områdena i Västerbotten.

Utvecklings och handlingsplan Västerbotten

Länk till handlingsplanen SKLSKL hp

Uppdaterad 20 juni, 2018 kl 10:29 av Maria Edman