Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Regional plan

bou 500

Nationell handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga”

För att kunna ge stöd och skydd till utsatta barn och ungdomar behöver socialtjänsternas uppdrag stärkas. En nationell handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga” antogs 2015 där 44 förbättringsområden identifierades inom den sociala barn och ungdomsvården. Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog initiativet till arbetet och handlingsplanen är väl förankrad bland förtroendevalda, fackförbund, chefer och medarbetare.  I Västerbotten har den nationella handlingsplanen hittills resulterat i ett upptaktsmöte där fem gemensamma utvecklingsområden definierats för vidare arbete:

1. Tidigt stöd före anmälan och utvecklad samverkan inom och mellan kommun och landsting
2. Samverkan mellan kommunerna
3. Stärka familjehemsvården
4. Stabilitet som kompetensstrategi
5. Erfarenhetsbaserad kunskap i grundutbildningen

Läs mer från Upptaktsmöte 20 oktober 2015 i Lycksele

FoU Välfärd har uppdrag att följa utvecklingen med handlingsplanen på nationell nivå och vara ett stöd i det regionala arbetet med de fem prioriterade områdena i Västerbotten.

Länk till handlingsplanen SKLSKL hp

Uppdaterad 16 maj, 2017 kl 14:59 av Maria Edman