Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Aktuellt

 

 

 

 

 

 

 

Digitalt innanförskap
Ett projekt i samskapande för att möta utmaningar kring pengar och ekonomi för personer med kognitiva begränsningar genomfördes under nio månader 2015-2016. En  nedladdningsbar FoU-rapport återfinns längre ner på denna sida.

Temaseminarium kring delaktighet och inflytande
FoU Välfärd har på olika sätt arbetat tillsammans  med kommuner i länet för att öka brukarnas delaktighet och inflytande på både grupp och individnivå. Nu tycker vi att det är dags att dela med oss av våra erfarenheter. Den 26 januari 2017 deltog drygt 60 personer från verksamheter, politik, ideella organisationer, studieförbund och myndigheter på ett Temaseminarium i Lycksele. Material från dagen finns att ladda ner under fliken ”publikationer och länkar”

Programmet hittar du genom att klicka på länken program-brukarmedverkan-genom-delaktighet-och-inflytande-1

dsc_0180-jpg-delaktighet-och-inflytande

D-in projektet  
Under perioden november 2015 – juni 2016 har FoU Välfärd genomfört ett initieringsprojekt steg 1 inom funktionshinderområdet via beviljade medel från VINNOVA. I projektet ingår Nordmalings kommun samt designföretaget Joyn Service Design.
Projektet som fått namnet D-in (Digitalt innanförskap) och beskrivs ytterligare under fliken ”Projekt”.

Ansökan till steg 2 ”D-in Ekonomi” som skickades in under hösten har behandlats men avslogs hos VINNOVA i november 2016. FoU Välfärd ser nu över andra möjligheter att arbeta vidare med området och söker nya finansiärer under 2017.

Problembild- (1)
Workshoprapport laddas ner här:
D-inprojektet – Sammanfattning Workshop 1
D-in Sammanfattning Workshop 2 

Slutrapport laddas ner här:
FoU-rapport-digitalt-innanförskap-2016

Chefsnätverk inom LSS – boende och daglig verksamhet
Hösten 2015 och våren 2016 startade två nätverk för berörda chefer inom funktionshinderområdet. Syftet med nätverken som är delregionala, är att diskutera gemensamma utvecklings- och kompetensfrågor, inspirera varandra och utbyta erfarenheter inom området.

De åtta små inlandskommunerna bildar nätverket ”R8”.
Nästa träff är den 28 september 2017 i Lycksele.

De fem kranskommunerna till Umeå ”Kransen” ingår i ett gemensamt chefsnätverk.
Nästa träff är den 19 september 2017 i Robertsfors.
För mer information kontakta margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

Delaktighetsmodellen – brukarmedverkan och delaktighet på gruppnivå

Logotype-DMO-bpm-liten13 september  – 30 november 2017 genomförs en ny  Vägledarutbildning för personal inom funktionsnedsättning i Umeå samt kranskommunerna. Ett samarbete mellan FoU Välfärd och Umeå kommun . Inbjudan och mer information ligger under fliken ”Delaktighetsmodellen”.
Sista anmälningsdatum 9 juni 2017.

Vid frågor kontakta margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

Min Plan – Brukarmedverkan och delaktighet på individnivå

ViTillsammans

Min Plan kan närmast beskrivas som konkretisering och förberedelser inför genomförandeplanen på individnivå. Min Plan kan även användas som ett stöd för den enskilde att kontinuerligt formulera sina egna önskemål eller behov av förändringar i sitt liv.

Utbildning, implementering och handledning i arbetssätt samt användning av material erbjuds i första hand LSS- verksamheter och boenden i länets kommuner under hösten 2016.

Materialet kan laddas ner som pdf eller beställas var för sig eller som ett paket från FoU Välfärd:
Beställ materialet här!

 

 

 

 

Uppdaterad 18 augusti, 2017 kl 9:13 av Margaretha Hagglund