Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen – brukarmedverkan och delaktighet på gruppnivå

Delaktighetsmodellen (DMO) har etablerats som en fungerande metod för brukarinflytande inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet och socialpsykiatri) samt inom äldreomsorgen och är utvecklad av Kommunförbundet i Skåne. Den bärande idén är att stödja och öva brukarnas förmåga att uttrycka sig och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med. Arbetssättet ska underlätta en mer jämlik dialog mellan grupper där det råder maktobalans, som t.ex. mellan grupperna personal och brukare av insatser enligt LSS.

Under 2016 har 24 vägledare i sju kommuner utbildats via FoU Välfärd  i Västerbotten. Utbildningen skedde i samarbete med Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum och Skellefteå Kommun.

Vägledarpar finns nu i Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Umeå och Vilhelmina kommuner.

Vägledarring
Den 24 april 2017 träffades utbildade vägledare i Västerbotten och Västernorrland  för första gången till en sk. vägledarring i Skellefteå.
Vägledarringen är ett forum för erfarenhetsutbyte, påfyllning och tillgång till nationella uppdateringar inom området mm.
Våren 2018 planerar vi för en ny träff för utbildade vägledare och gärna i samarbete med grannlänen.

Hösten 2017 kommer en ny Vägledarutbildning att genomföras i samarbete med Umeå kommun och för kranskommunerna. Utbildningen pågår 13 september – 30 november i Umeå.
inbjudan-vagledarutbildning-i-delaktighetsmodellen-host-2017

Sista anmälningsdatum är den 9 juni 2017
Se filmen (10 min) som beskriver Delaktighetsmodellen

Uppdaterad 18 augusti, 2017 kl 9:11 av Margaretha Hagglund