Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen – brukarmedverkan och delaktighet på gruppnivå

Delaktighetsmodellen (DMO) har etablerats som en fungerande metod för brukarinflytande inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet och socialpsykiatri) samt inom äldreomsorgen och är utvecklad av Kommunförbundet i Skåne. Den bärande idén är att stödja och öva brukarnas förmåga att uttrycka sig och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med. Arbetssättet ska underlätta en mer jämlik dialog mellan grupper där det råder maktobalans, som t.ex. mellan grupperna personal och brukare av insatser enligt LSS.

I Västerbotten finns fyra utbildade kursledare och sammanlagt ett 30-tal utbildade vägledare i Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Umeå och Vilhelmina kommuner.

En av cheferna som använder Delaktighetsmodellen i sina verksamheter berättar varför:

Vägledarring
Vägledarringen är ett forum för erfarenhetsutbyte, påfyllning och tillgång till nationella uppdateringar inom området mm.
Under hösten 2018 kommer en  ny vägledarring att ordnas. Inbjudan riktas till vägledare i Västerbotten och Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Mer information kommer!

Se filmen (10 min) som beskriver Delaktighetsmodellen

Uppdaterad 17 maj, 2018 kl 14:15 av Margaretha Hagglund