Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Min Plan

Min Plan – Brukarmedverkan och delaktighet på individnivå

FoU Välfärd genomförde under 2013 – 2015 ett pilotprojekt tillsammans med tjänstedesignföretaget Joyn Service Design i tre kommuner i länet. Målgruppen var vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar inom daglig verksamhet samt deras personal.

ViTillsammans

Målet med pilotprojektet var att undersöka om  ”Tjänstedesign som metod kan underlätta inflytande och delaktighet och därmed stärka brukarmedverkan”. Slutrapporten som beskriver designprocessen och arbetet med förstärkt brukarmedverkan kan laddas ner som pdf under fliken ”Publikationer/Länkar”.

Resultatet av pilotprojektet blev ”Min Plan”, som närmast kan beskrivas som en konkretisering av och förberedelser inför genomförandeplanen på individnivå. Min Plan kan även användas som ett stöd för den enskilde att tillsammans med en handledare kontinuerligt formulera och följa upp sina egna önskemål eller behov av förändringar i sitt liv.

Utbildning, implementering och handledning i arbetssätt samt användning av material erbjuds i första hand till länets kommuner.

Under 2017 har LSS-boenden i Vännäs och Vilhelmina kommuner arbetet med att anpassa materialet för boendesituationen, utbilda sin personal samt erbjudit Min Plan till några personer i sina boenden i ett första steg..
Materialet kan ladda ner som pdf , beställas var för sig eller som ett paket från FoU Välfärd:

Beställ materialet här!

Materialet kan även laddas ner här:
Material till Min Plan

Vad är Tjänstedesign?
Samverkan med brukaren för att utforma en tjänst som de behöver och kan använda” – …. så beskriver vi det kortfattat i vår rapport.

Tjänstedesignverktyg finns det också exempel på om man går in på Experiolab.se/verktygsladan/. Här finns olika användbara verktyg som är utvecklade tillsammans med den som ska använda tjänsten. Även på SKL:s hemsida finns länkar vidare till olika nationella designprojekt inom Vård och Hälsa.

Det finns även en innovationsguide som steg för steg ger stöd i processen http://innovationsguiden.se/

Nationellt intresse för Min Plan!
Fler län/regioner har visat stort intresse för tjänstedesignprocessen och kopplingen till Min Plan.

Kommunförbundet i Skåne bjöd in till en tvådagars utbildning under hösten 2015. Teori kring Tjänstedesign varvades med praktiska övningar kopplat till designprocessen, Min Plan och det pilotprojekt som genomförts i tre kommuner i Västerbotten Föreläsare var utvecklingsledare Margaretha Hägglund på FoU Välfärd. Läs mer under länken nedan.
http://ebp.kfsk.se/battre-svar-med-tjanstedesign/

Västmanlands kommuner och landsting (VKL) anordnade en seminariedag under februari 2016, ”Tjänstedesign – en process med brukarnas fokus”

Nedan finns en länk till seminariedagen i Västerås
Seminarium Min Plan – Tjänstedesign i Västerås febr 2016

Uppdaterad 3 juli, 2017 kl 16:00 av Margaretha Hagglund