Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Projekt

Omvandlare 500

FoU Välfärd har genom beviljade medel från VINNOVA och Utmaningsdriven innovation (UDI), drivit ett initieringsprojekt inom funktionshinderområdet under perioden november 2015 – augusti 2016

I projektet ”Samskapande för inkluderande välfärdstjänster och digitalt innanförskap” ingick Nordmalings kommun samt designföretaget Joyn Service Design. Mer information kommer att läggas ut under fliken ”Aktuellt” inom Funktionshinder.
Kontaktperson: Margaretha Hägglund, margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

Den digitala agendan slår fast att alla som vill ska ha tillgång till och kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Utmaningar uppstår t.ex. för personer med olika typer av funktionsnedsättning när tekniken i sig kan innebära ett hinder.
Med hjälp av olika tjänstedesignverktyg har behov kartlagts och lösningar testats i liten skala bland användare av offentliga digitala tjänster i projektet.

2015-04408 Projektvisualisering

Användare, stödfunktioner och tjänsteproducenter kan sedan arbeta vidare och fördjupat med frågan där konkreta koncept kan utvecklas som testas om vi beviljas medel i en nästa projektfas, Steg 2.
Tyvärr gick vi inte vidare i den hårda konkurrensen och ser oss nu i stället om efter nya utlysningar inom det sociala välfärdsområdet. Projektet presenteras i en FoU-rapport som kan laddas ner under fliken ”Publikationer och länkar”.
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2011-01544/Samskapande-for-inkluderande-valfardstjanster-och-digitalt-innanforskap/

Vinnova

Uppdaterad 16 december, 2016 kl 14:14 av Margaretha Hagglund