Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Projekt

D-in projektet   – Avslutat
Under perioden november 2015 – juni 2016 genomförde FoU Välfärd ett initieringsprojekt steg 1 inom funktionshinderområdet via beviljade medel från VINNOVA inom utlysningen Utmaningsdriven innovation (UDI). I projektet ingick Nordmalings kommun samt designföretaget Joyn Service Design. Projektet som fått namnet D-in (Digitalt innanförskap).

Problembild- (1)

I projektet ”Samskapande för inkluderande välfärdstjänster och digitalt innanförskap” ingick Nordmalings kommun samt designföretaget Joyn Service Design. Med hjälp av olika tjänstedesignverktyg kartlades behov och lösningar testats i liten skala bland användare av offentliga digitala tjänster i projektet. Projektet presenteras i en FoU-rapport som kan laddas ner under fliken ”Publikationer och länkar”.
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2011-01544/Samskapande-for-inkluderande-valfardstjanster-och-digitalt-innanforskap/

FoU Välfärd ser nu över andra möjligheter att arbeta vidare inom området och söker nya finansiärer under 2018.
Kontaktperson: Margaretha Hägglund, margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

 

Uppdaterad 12 mars, 2018 kl 13:16 av Margaretha Hagglund