Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Basutbildning

Under hösten 2017 arrangerades basutbildning ”Riskbruk, missbruk och beroende” för nionde gången i länet. Sammantaget har mer än 1000 personer i länet gått basutbildningen som baseras på SKL´s grundmaterial från Kunskap till Praktik, samt på riktlinjerna Vård och stöd vid missbruk och beroende, som publicerades våren 2015. Utbildningen planeras av PUMAC – (Planeringsgruppen för Utbildningar inom Missbruksområdet i AC län) och genomförs i samarbete mellan FoU Välfärd, Länsstyrelsen, Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun.

Nästa basutbildning är planerad till hösten 2018.

Kontaktperson i Västerbotten: annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Målgrupp

De yrkesgrupper som möter och/eller arbetar med riskbruk, missbruk och beroende inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård, polisen och andra berörda verksamheter såväl inom privat, offentlig och ideell sektor.

Mål

Målet med fortbildningen är:

  • att de aktuell kunskap till alla de yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende
  • att genom ökad kunskap och respekt för egen och andras kompetens inom eller utanför den egna organisationen, inspirera till ett dynamiskt fungerande samarbete med fokus på individens behov,
  • att erbjuda kunskap om evidensbaserad praktik
  • att bidra till att professionen och huvudmännen själva utvecklar kunskap och metoder genom dokumentation, uppföljning, utvärdering, erfarenhetsutbyte och genom att ta del av forskningsresultat.

 

Fördjupningskurser

Kopplat till basutbildningen finns ett antal fördjupningskurser med olika inriktningar.

Kurserna har följande inriktning:

  • Missbrukspsykologi
  • Riskbruk, missbruk, beroende och graviditet
  • Riskbruks-, missbruks- och beroendelära
  • Kartläggning, bedömning och uppföljning
  • Insatser och behandling vid riskbruk, missbruk, beroende och samsjuklighet
  • Juridik, missbruk och beroende

Kurser riktar sig huvudsakligen till personer som gått basutbildningen men de finns tillgängliga för alla intresserade genom Kunskapsguiden.

Kunskapsguiden-missbruk

 

 

Uppdaterad 17 november, 2017 kl 9:34 av Annika Nordström