Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om FoU Välfärd

penna_bocker500
FoU Välfärd i Västerbotten startade den 1 februari 2011 utifrån huvudmännens viljeinriktning att skapa en regional enhet för kunskapsutveckling inom kommunernas socialtjänst och angränsande landstingsverksamheter.  Verksamheten startade även som ett resultat av den landsomfattande satsningen på en plattform för en Evidensbaserad Praktik som tecknades genom gemensamma överenskommelser mellan dåvarande regering och Sveriges Kommuner och Landsting.

Vid FoU Välfärd arbetar forskningsledare och utvecklingsledare med kunskapsbildning ur en rad olika aspekter. Det kan handla om att bistå verksamheterna med kunskaps- och metodstöd i utvecklings-, uppföljnings- och utvärderingsarbete. Här ingår att vidareutveckla samverkansformerna med universitet och högskolor och att synliggöra och tillvarata kunskap från professionerna och brukarna.

FoU Välfärd bidrar med verksamhetsnära stöd baserat på ett kritiskt tänkande och en forskande nyfikenhet.

Styrgrupp för FoU Välfärd är Länssamordningsgruppen med representation från socialtjänst och landsting och som i sin tur bereder ärenden för beslut till förtroendevalda i AC Konsensus.

Verksamhetsplan 2018 FoU Välfärd
Verksamhetsberättelse 2017 FoU Välfärd

Uppdaterad 12 mars, 2018 kl 14:52 av Annika Nordström