Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Evidensbaserad praktik

Att arbeta enligt en evidensbaserad praktik är att se det sociala arbetet genom särskilda glasögon. En evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt för ett ständigt och systematiskt lärande, där brukaren och de professionella utifrån bästa tillgängliga kunskap tillsammans fattar beslut om lämpliga insatser i den mån brukaren eller hans eller hennes närstående kan och vill vara delaktiga. Ett systematiskt förbättringsarbete som involverar alla yrkeskategorier och brukarnas synpunkter är en viktig motor i en evidensbaserad verksamhet.
glasses 500x200

Med evidensbaserad praktik menas alltså en sammanvägning av:

  • Bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap
  • Brukarens erfarenhet och önskemål
  • Professionell erfarenhet och yrkeskunskap

Den evidensbaserade praktiken utövas i en samhällelig kontext såsom den lokala situationen och det sociala sammanhanget.

 

Läs mer på:
– Socialstyrelsen

– SKL
– Kunskapsguiden.se

Läs nationella föreningen FoU Välfärds positionspapper:

FoU Välfärds folder 2018

Titta på filmen om evidensbaserad praktik:

 

Uppdaterad 4 juni, 2018 kl 16:34 av Annika Nordström