Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll. Kunskapsguiden ska samla bästa tillgängliga kunskap och innehållet ska vara kvalitetsgranskat, målgruppsanpassat och pedagogiskt. Syftet med kunskapsguiden är att underlätta kunskapsstyrning, kunskapsspridning och kunskapsinhämtning samt att främja personal på alla nivåer att använda den mest aktuella kunskapen och de bästa metoderna och modellerna. Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med: Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, Statens folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Länk till sidan hittar du här – kunskapsguiden.se

Uppdaterad 25 mars, 2014 kl 16:35 av Helen Bäckman