Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Mål och uppdrag

FoU Välfärd har sedan 2015 följande mål att arbeta för:

  • bidra till lärande och kunskapsutveckling för en evidensbaserad praktik i socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
  • vara brobyggare mellan forskning och praktik, mellan kommun och landsting, mellan olika verksamheter, professioner och brukare
  • stärka den regionala stödstrukturen för kunskapsutveckling med utgångspunkt från huvudmännens behov av kunskapsstöd och genom samverkan med andra kunskapsmiljöer
  • utgöra en länk mellan nationell och lokal nivå i samspelet för kunskapsutveckling

 

FoU Välfärds uppdragsgivare har enats om fyra huvudsakliga kärnuppdrag för verksamheten:

  • Kunskaps-, metod- och implementeringsstöd
  • Uppföljning och utvärdering
  • Analysstöd och förbättringsarbeten
  • Praktiknära forskning

 

 

 

Uppdaterad 18 augusti, 2017 kl 8:49 av Annika Nordström