Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Övriga kunskapsmiljöer i länet

FoU Välfärd skall samverka med relevanta kunskapsmiljöer i länet och verka för en gemensam långsiktig kunskapsutveckling med sikte mot hela socialtjänsten och angränsande landstingsverksamheter.


Umeå universitet – i första hand institutionerna för socialt arbete, omvårdnad, epidemiologi och global hälsa, samhällsmedicin och rehabilitering, psykologi och geriatrik. Läs mer på -institutionen för socialt arbete, institutionen för omvårdnad, institutionen för epidemiologi och global hälsainstitutionen för samhällsmedicin och rehabilitering samt institutionen för psykologi.

Memeologen – är en utvecklingsenhet inom Västerbottens läns landsting. Syftet med Memeologen är att åstadkomma önskvärda resultat och effekter i vården med hjälp av kombinationen systematik och dynamik. Ambitionen är att fungera som en norrländsk bas för kunskapsområdet förbättringskunskap. Läs mer på – memeologen.se

FoU Västerbottens läns landsting – forskning, utveckling och utbildning – är ett strategiskt stöd till landstingets ledning och verksamheter inom områden som rör forskning, utbildning och hälsoutveckling. Läs mer på – FoU vll

Centrum för utvärderingsforskning (UCER) – är ett tvärvetenskapligt forskningscenter vid Umeå universitet som genomför större utvärderingsuppdrag och bedriver forskning om utvärdering. Läs mer på –centrum för utvärderingsforskning.

Centrum för regionalvetenskap (CERUM) – vid Umeå universitet har till uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveckling, bedriva tvärvetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forskningens resultat till olika samhällsintressen. Läs mer på – centrum för regionalvetenskap.

Centrum för handikappvetenskap – vid Umeå universitet är en samarbetsorganisation för forskare, lärare och forskarstuderande vid Umeå universitet, samarbetspartners inom stat, kommun, landsting, handikapprörelsen samt andra aktörer med intresse för forskning om funktionsnedsättning. Läs mer på – centrum för handikappvetenskap.

 


Exempel på kunskapsmiljöer inom välfärdsområdet i övriga Sverige:

FoU Välfärd – Intresseförening för FoU-miljöer inom välfärdsområdet. Medlemmarna består av FoU-miljöer med inriktning mot individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg. Läs mer på – FoU Välfärd.

Uppdaterad 4 juni, 2018 kl 17:05 av Margaretha Hagglund