Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Övriga kunskapsmiljöer i länet

FoU Välfärd skall samverka med relevanta kunskapsmiljöer i länet och verka för en gemensam långsiktig kunskapsutveckling med sikte mot hela socialtjänsten och angränsande landstingsverksamheter.


Exempel på kunskapsmiljöer inom välfärdsområdet Västerbottens län:

Kommungemensamt utvecklingsarbete med FoU-ombud – skall utveckla grunden för en regional struktur för kunskapsutveckling och evidensbaserad praktik i form av lärande nätverk. Ambitionen är att skapa en infrastruktur där man utbyter erfarenheter och tjänster med varandra och där varje kommun har tillgång till (minst) en person med FoU-kompetens, ett s.k. FoU-ombud.

Socialpsykiatriskt kunskapscentrum – är en FoU-verksamhet organiserad i Region Västerbotten. Socialpsykiatriskt kunskapscentrum arbetar med forskning, utveckling och utbildning inom  området psykiskt funktionshinder. Läs mer om Socialpsykiatriskt kunskapscentrum

Umeå universitet – i första hand institutionerna för socialt arbete, omvårdnad, epidemiologi och global hälsa, samhällsmedicin och rehabilitering, psykologi och geriatrik. Läs mer på -institutionen för socialt arbete, institutionen för omvårdnad, institutionen för epidemiologi och global hälsainstitutionen för samhällsmedicin och rehabilitering samt institutionen för psykologi.

Memeologen – är en utvecklingsenhet inom Västerbottens läns landsting. Syftet med Memeologen är att åstadkomma önskvärda resultat och effekter i vården med hjälp av kombinationen systematik och dynamik. Ambitionen är att fungera som en norrländsk bas för kunskapsområdet förbättringskunskap. Läs mer på – memeologen.se

FoU Västerbottens läns landsting – forskning, utveckling och utbildning – är ett strategiskt stöd till landstingets ledning och verksamheter inom områden som rör forskning, utbildning och hälsoutveckling. Läs mer på – FoU vll

Centrum för utvärderingsforskning (UCER) – är ett tvärvetenskapligt forskningscenter vid Umeå universitet som genomför större utvärderingsuppdrag och bedriver forskning om utvärdering. Läs mer på –centrum för utvärderingsforskning.

Centrum för regionalvetenskap (CERUM) – vid Umeå universitet har till uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveckling, bedriva tvärvetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forskningens resultat till olika samhällsintressen. Läs mer på – centrum för regionalvetenskap.

Centrum för handikappvetenskap – vid Umeå universitet är en samarbetsorganisation för forskare, lärare och forskarstuderande vid Umeå universitet, samarbetspartners inom stat, kommun, landsting, handikapprörelsen samt andra aktörer med intresse för forskning om funktionsnedsättning. Läs mer på – centrum för handikappvetenskap.

 


Exempel på kunskapsmiljöer inom välfärdsområdet i övriga Sverige:

FoU Välfärd – Intresseförening för FoU-miljöer inom välfärdsområdet. Medlemmarna består av FoU-miljöer med inriktning mot individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg. Läs mer på – FoU Välfärd.

Uppdaterad 23 mars, 2017 kl 11:55 av Margaretha Hagglund