Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Uppföljning och utvärdering

Graf500

Uppföljning och utvärdering är två olika saker och bägge har stor betydelse för arbetet med en evidensbaserad praktik. Man kan enkelt uttrycka att uppföljning svarar på frågan ”hur går det?” medan utvärderingen mer gör en bedömning och värdering av de resultat man når, d v s av ”varför det går som det går”.

FoU Välfärds arbete

På FoU Välfärd finns inom en utvecklingsledare som har särskilt fokus på forskning/utveckling inom uppföljning och utvärdering av socialt arbete. Här kan stöd efterfrågas från länets 15 kommuner och landsting gällande uppföljning och utvärdering inom FoU Välfärds fyra kärnuppdrag.

  1. Kunskaps-, metod- och implementeringsstöd
  2. Uppföljning och utvärdering
  3. Analysstöd och förbättringsarbeten
  4. Praktiknära forskning

Kontakt

Daniel Örnberg
Utvecklingsledare – Uppföljning och utvärdering
Tel : 070- 575 75 81
daniel.ornberg@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 9 mars, 2017 kl 16:03 av Daniel Örnberg