Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Kvalitetsråd

kvalitetsråd 3976x1588

Kvalitetsråd är en modell för systematisk uppföljning med lokal förankring som vuxit fram i Västerbotten. Den stora mängd utdata inom äldreomsorgen till följd av nya nationella kvalitetsregister har skapat ett behov av helhetsgrepp och en önskan att systematiskt dra nytta av den data man samlar in.

 

Flera kommuner i Västerbotten är igång

Flera kommuner har påbörjat olika sätt att samla ihop lokala data och få till ett helhetsgrepp i formen Kvalitetsråd på den lokala nivån (boendet). Förutom att använda lokal data från register har kommunernas äldreomsorg ofta egna uppföljningssystem samt en önskan att systematiskt inhämta den ”tredje kunskapskällans” erfarenheter i sin verksamhetsutveckling.

 

Läs mer här!

FoU Välfärd har arbetat med att stötta utvecklingen av både kvalitetsråd och boenderåd och här kan du läsa mer; En skrift om kvalitetsråd

 

Uppdaterad 23 augusti, 2016 kl 10:54 av Daniel Örnberg