Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

LOKE – LOKal Evidens

linjal500

LOKE – LOKal Evidens, är en teoretisk modell för lokal uppföljning med fokus på verksamhetsutveckling. LOKE ger möjlighet att följa upp de målgrupper som erbjuds insatser i form av stöd och/eller behandling samt att beskriva utfall av insatser på både individ- och gruppnivå. Modellen har arbetats fram av FoU-enheten UFFE i Umeå och används i flera kommuner i landet.

 

Gör vi det vi säger att vi ska göra?

Utgångspunkten i LOKE är att evidens skapas lokalt och själva kärnan med den lokala uppföljningen är att den ska spegla de lokala förutsättningarna i kommunen. Den lokala uppföljningen innebär även att kontinuerligt och systematiskt följa upp alla insatser som klienter/brukare erbjuds oberoende om de är evidensbaserade eller inte och kan ge en systematik till verksamheter som redan använder olika verktyg för uppföljning, som exempelvis enkäter, ORS/SRS eller skattningsskalor.

Med LOKE får en verksamhet möjlighet att synliggöra förhållandet mellan vad verksamheten säger att den skall göra och vad den faktiskt gör, och på så sätt skapa ett underlag för verksamhetens utvecklingsarbete.

 

LOKE-verkstäder

FoU Välfärd erbjuder stöd till att komma igång med ett systematiskt uppföljningsarbete utifrån LOKE genom LOKE-verkstäder. Verkstäderna kombinerar utbildning om systematisk uppföljning med konkret arbete under handledning där målet är att komma igång med uppföljning av den egna verksamheten. Under våren har en ny variant av ett excel-baserat datastöd utvecklats av Umeå kommun. Datastödet möjliggör för enskilda verksamheter att enkelt följa upp och sammanställa data utifrån lokalt anpassade variabler.

 

Vid frågor – kontakta utvecklingsledare Daniel Örnberg

 

Uppdaterad 23 augusti, 2016 kl 12:08 av Daniel Örnberg