Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Infomix

Infomix arbetar med att göra samhällsinformation tillgänglig för invånare som har behov av anpassningar. Våra uppdragsgivare är landstinget och länets kommuner.

Vi bearbetar texter till lättläst svenska och punktskrift, vi gör ljudinläsningar och vi samordnar produktion av teckenspråksfilm. Vi arbetar också med konsultation och rådgivning inom området tillgänglig samhällsinformation.

Vår verksamhet styrs av riksdagens handikappolitiska mål, regeringens plan för funktionshinderspolitiken och de riktlinjer som Myndigheten för delaktighet tagit fram.

Dessa mål, planer och riktlinjer bygger till stor del på vad som föreskrivs och regleras i bland annat språklagen, förvaltningslagen, diskrimineringslagen, patientlagen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Infomix redaktion finns i Skellefteå. Arbetsledning och administrativ resurs finns inom Region Västerbotten i Umeå.

Webbplats: www.infomix.se

Uppdaterad 23 mars, 2017 kl 14:00 av Jörgen Boström