Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Robert Winroth (MP), Landstinget Västerbotten. Foto: Patrick Trägårdh

Lyssna

Innovationer rätt medicin för morgondagens hälso- och sjukvård

Glest befolkat. Långa avstånd. En allt äldre befolkning. Bara elände? Nej, inte i Västerbotten där ett antal aktörer tar sig an utmaningen genom innovationer, nya synsätt och samarbeten som ska skapa banbrytande lösningar.

– Det här kan bli hur stort som helst. Vi hoppas även på företagsetableringar. Många spännande saker väntar inom en snar framtid, lovar Robert Winroth, mp, landstingsråd, som på onsdagen avslöjade en del av konceptet när Region Västerbotten och Västerbottens Läns Landsting arrangerade ett seminarium om framtidens hälso- och sjukvård.

Glest befolkat. Långa avstånd. En allt äldre befolkning. Bara elände? Nej, inte i Västerbotten där ett antal aktörer tar sig an utmaningen genom innovationer, nya synsätt och samarbeten som ska skapa banbrytande lösningar.

– Det här kan bli hur stort som helst. Vi hoppas även på företagsetableringar. Många spännande saker väntar inom en snar framtid, lovar Robert Winroth, mp, landstingsråd, som på onsdagen avslöjade en del av konceptet när Region Västerbotten och Västerbottens Läns Landsting arrangerade ett seminarium om framtidens hälso- och sjukvård.

Medelåldern ökar. Europas befolkning blir allt äldre.
– 2025 är var fjärde svensk över 65 år, berättar Magnus Gink, ansvarig för Philips Healthcare Transformation services.

Därför står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar. Dagens metoder kommer inte att vara tillräckliga.
– Inte heller resurserna om ingenting görs. Nya pengar finns inte. Vi måste utveckla nya arbetssätt, konstaterar Robert Winroth.

Groende i dyster mylla

Om demografin i Sverige och Europa är knepig så är den än värre i Västerbottens inland. Området är glest befolkat och genomsnittsåldern på invånarna allt högre. Långa avstånd gör inte saken lättare. I extremfall har patienter 40 mil till sin läkare. Men det är ur denna, något dystra mylla, som förhoppningarna gror. Västerbotten har gett sig den på att med gemensam handling och innovationer skapa framtidens sjukvård – och dessutom bli världsledande.

Allt började för precis ett år sedan när Robert Winroth och Magnus Gink strålade samman under Almedalsveckan. Samma event där de båda nu medverkar i Region Västerbottens aktiviteter. Västerbottens läns landsting och Philips Healthcare har påbörjat ett fruksamt samarbete som på endast sju månader lagt grunden för fortsatta satsningar.

– Hälso- och sjukvården har tidigare varit dåliga på att samarbeta med utomstående aktörer. Dialogerna har fastnat i köp- och säljprat eller upphandlingsproblematik. Vi har tagit samarbetet till en ny nivå där istället konkreta projekt och affärsnytta diskuteras.

Fem pilotprojekt

En förstudie kommer att presenteras för landstingsstyrelsen efter sommaren. Innan dess är innehållet hemligt. Men fem pilotprojekt ska sjösättas.
– Det handlar om säljbara lösningar. Vi ska leda utvecklingen och ligga i framkant när framtidens hälso- och sjukvård formas. Andra vårdgivare ska söka sig hit för ny kunskap. Vi ska helt enkelt se till att få mer vård för pengarna, säger Robert Winroth.

Philips är ett jätteföretag med 115 000 anställda och en omsättning på 23 miljarder euro. Bara forsknings- och utvecklingsavdelningen sysselsätter 37 000 personer med 23 miljarder i omsättning.
– Vi är ett börsnoterat bolag med tydliga mål som helst ser snabba resultat. Vår ambition är förstås att skapa produkter och tjänster som sedan kan säljas i övriga världen, påpekar Magnus Gink.

Utvecklar testmiljöer

Nils-Olof Forsgren VD på Uminova Innovation, gillar initiativet.

– Tillsammans med olika aktörer, som Philips i det här fallet, kan vi skapa förebilder. Landstinget är ju också så mycket mer än bara hälso- och sjukvård. Innovationer som minskar kostnader kan ju även göras på fastigheter, energi, IT, sophantering och mycket annat, menar han.

Margit Håkanson är utvecklingschef vid Västerbottens läns landsting.

– Vi behöver inspiration från nya kompetenser utanför våra egna väggar. Drivkraften finns och vi lever i ett spännande län med landets bästa universitetssjukhus. Samtidigt finns här den glesaste glesbygden och den äldsta befolkningen. Ingen har lyckats lösa problemet med den åldrande befolkningen och därmed det ökade vårdbehovet. Men vi tänkte göra det. Tillsammans med Philips utvecklar vi testmiljöer. Vi måste hitta nya sätt men det är också viktigt att välja rätt projekt.

Världens modernaste hälso- och sjukvård

Robert Winroth hoppas också att arbetet i Västerbdotten ska leda till företagsetableringar.

– Lyckas vi utveckla nya tjänster och produkter tillsammans med Philips är det ju inte otänkbart att de flyttar enheter och folk hit. Det borde även attrahera andra aktörer inom hälso- och sjukvårdsbranschen. En positiv bieffekt blir också att invånarna i Västerbotten får världens modernaste vård och våra anställda får jobba med det allra senaste. Det kan ju öppna möjligheter för många till en ny karriär inom forskningen.

Skriv ut

4 juli, 2014 |
Helen Bäckman
Helen Bäckman

Kommentarer