Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nu kan västerbottningar bli ännu bättre kollegor

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Samtidigt visar nya siffror från en Sifoundersökning att mer än varannan kollega är osäker på hur man ska agera om en kollega får problem med sin psykiska hälsa. Med anledning av detta lanserar kampanjen Hjärnkoll i dag en ny handledning för kollegor.

 

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Samtidigt visar nya siffror från en Sifoundersökning att mer än varannan kollega är osäker på hur man ska agera om en kollega får problem med sin psykiska hälsa. Med anledning av detta lanserar kampanjen Hjärnkoll i dag en ny handledning för kollegor.

Även om det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger på chefer så är kollegors inställning och kunskaper viktiga. Idag lanserar därför kampanjen Hjärnkoll en ny handledning med praktiska råd för hur kollegor kan agera vid psykisk ohälsa på jobbet.

– Västerbottens  arbetsgivare har mycket att vinna på att förebygga och hantera psykisk ohälsa i arbetslivet. Alla medarbetare kan  bidra till en öppnare diskussion kring psykisk hälsa och ohälsa, säger Marjet Gustavsson som arbetat med att ta fram boken samt  också är  kampanjlänsansvarig för Hjärnkoll i Västerbotten vid Region Västerbotten.

I Sifoundersökningen svarade 56 procent av över 1000 tjänstemän att man inte vet eller är tveksam över hur man ska agera om en kollega får problem med sin psykiska hälsa.
– Handledningen kan motverka den här osäkerheten som annars bidrar till att det ofta blir tyst på arbetsplatsen och att kollegor undviker varandra, vilket i sin tur förvärrar problemen, förklarar Marjet Gustavsson.

Siffrorna visar också att arbetsplatser har mycket att vinna på att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Av de som uppger att det pågår ett förebyggande arbete på den egna arbetsplatsen svarar hela 71 procent att man vet hur man ska agera som kollega, och man vet i avsevärt högre utsträckning var man ska vända sig för stöd. Men bara 25 procent svarar att det pågår ett förebyggande arbete på den egna arbetsplatsen.

Utöver handledningen har kampanjen Hjärnkoll över 20 privatpersoner som är ute och föreläser utifrån sina egna erfarenheter på Västerbottens  arbetsplatser.

För mer information kontakta:
Marjet Gustavsson, projektledare för Hjärnkoll vid Region Västerbotten, 070 605 75 49, marjet.gustavsson@regionvasterbotten.se

Rickard Bracken, projektledare för det nationella projektet Hjärnkoll, 08-600 84 11, rickard@handisam.se

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

21 mars, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer