Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Positivare attityder i Västerbotten till personer med psykisk sjukdom

Hjärnkoll är en tvåårig riksomfattande kampanj för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder.

Resultatet från Hjärnkolls andra återkommande nationella befolkningsundersökning som genomfördes oktober-november 2010 (CEPI) visar på positiva förändringar av västerbottningarnas attityder till personer med psykisk sjukdom.

Hjärnkoll är en tvåårig riksomfattande kampanj för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder, allt finansierat av regeringen via Handisam. I Västerbotten, som är ett av tre utvalda kampanjlän, har Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum vid Region Västerbotten fått uppdraget att samordna arbetet.

De skillnader man kan se i attityder skriver Hjärnkoll på sin webbplats följande:

  • Andelen människor som upplever att det är skrämmande att tänka sig att människor med psykiska sjukdomar bor i ens bostadsområde har minskat från 17 procent till 11 procent. Det betyder att en tredjedel, eller var tredje person, som upplevt det som skrämmande nu har ändrat uppfattning. I procent är den positiva förändringen 35 %.
  • Andelen som inte skulle vilja bo granne med människor som har haft en psykisk sjukdom har minskat från 18 procent till 13 procent. Här är den positiva förändringen 28 %, d v s drygt var fjärde person som tidigare inte ville bo granne med en psykisk sjuk har ändrat uppfattning.

Marjet Gustavsson, kampanjledare för Hjärnkoll i Västerbotten, intervjuades på Nyheter P4 Västerbotten den 26 januari. Där berättar hon att attityderna har förbättrats.

– Det är fortfarande mycket att göra men det är en tydlig förändring vilket både förvånade och gladde mig.

Läs mer

Kontakt:

Marjet Gustavsson

marjet.gustavsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070 – 605 75 49

Skriv ut

26 januari, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer