Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Din allra obetydligaste patient

Umedalens sjukhus har varit många människors ”hem” under en lång period av år. Det finns även dem som vistats där kortare tider, månader eller veckor. Tiden på sjukhuset, hur det var att vara patient där, har inte fått stort utrymme i den offentliga diskussionen. Det har länge ansetts att man inte ska se tillbaka på sådana erfarenheter, men vi som författat denna skrift menar motsatsen. Vi tror att det är nödvändigt att historien skrivs och att alla får säga sitt, även patienterna, kanske särskilt patienterna. I november 2000 anordnade vi en återvändardag till Umedalens sjukhus.
Det är bland annat från den dagen som denna skrift har sitt ursprung. Många av dem som deltog i planeringen och arbetet med dagen är författare till de olika texterna i boken. Skriften ges ut av Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i samarbete med RSMH, IFS, och UFFE.
Pris: 50 kronor inkl moms
Beställ den från elisabeth.c.larsson@umea.se

Uppdaterad 21 december, 2015 kl 10:26 av Jörgen Boström