Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Förskjuten identitet – schizofreni eller nya perspektiv

Minnesanteckningar från drygt tio års upplevelser och händelser är basen i den bok Kristina Nilsdotter presenterar här. Det är fråga om värdefulla och djuplodande iakttagelser. Boken är självutlämnande och mycket gripande. Den är skriven för att ge information om hur en ”avvikande” verklighetsuppfattning kan te sig. Men den beskriver också förändrade funktionsförmågor och konsekvenser som problemen och upplevelserna medför för relationer. Framför allt ger boken HOPP. Hopp om återhämtning från de kaotiska skräcktillstånd som kan drabba en människa. Det finns många med liknande upplevelser. Också för dessa kan boken ge igenkänning och inge hopp.
I boken finns dessutom många förklarande och kommenterande texter kopplade till psykiatri, filosofi, m.m. Det förhöjer läsbarheten för icke fackfolk. De avsnitten kan läsas separat och fungera som en ”miniuppslagsbok”. Boken kan även läsas och samtalas kring i studiecirklar utifrån vissa teman eller dagbokstexter. Den är emellertid ingen sträckläsningsbok.

Jag har själv fått många aha-upplevelser genom att läsa den: ”Är det så här det kan vara?” Som ordförande i IFS i Umeå har jag fått ta del av många beskrivningar av psykisk ohälsa. Teoretisk kunskap kring psykiatriska sjukdomar är bra och nödvändig. Erfarenhetskunskap presenterad på det sätt Kristina Nilsdotter gör, med en så fullständig, saklig och inträngande beskrivning, är däremot sällsynt men även den högst behövlig.

Boken bör läsas och begrundas av personal inom vård och omsorg men den ger också möjligheter för anhöriga, närstående och själverfarna att bearbeta sina verkligheter.
Bengt Ståhlberg, ordförande i IFS (Schizofreniförbundet) i Umeå,
styrelseledamot i Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten

Beställ boken från Vulkan

Kontakta Kristina Nilsdotter

Uppdaterad 21 december, 2015 kl 10:19 av Jörgen Boström