Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder

rehablitering

– möjlighetens metoder för en ny praktik

Ny bok om forskning, erfarenheter från praktiskt arbete och lärdomar från en internationellt etablerad kunskapsbas. Nio personer med egen erfarenhet av återhämtning bidrar med texter. Boken är skriven av David Ershammar, Camilla Bogarve och David Rosenberg. Även KunskC:s Urban Markström har bidragit. Författarna vill visa att återhämtning vid svåra psykiska sjukdomar är möjligt.

Från Gohtia förlag:

Återhämtning vid svåra psykiska sjukdomar är möjligt. Boken Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder – möjlighetens metoder för en ny praktik beskriver hur psykiatrin, socialtjänsten och andra kan stödja återhämtning och vad ett återhämtningsinriktat arbetssätt innebär.

Framgångsrika metoder för psykiatrisk rehabilitering som exempelvis supported employment (IPS-modellen), individuell rehabiliteringsplanering och metoder för att arbeta med stigmatisering och brukarinflytande, förklaras ingående.

Författarna delar med sig av forskning, erfarenheter från praktiskt arbete och lärdomar från en internationellt etablerad kunskapsbas. Nio personer med egen erfarenhet av återhämtning bidrar med texter.

Boken är ett unikt stöd för att utveckla kunskap och mer effektivt bidra till återhämtning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den visar också hur organisationer för vård, stöd och service behöver förändras.

Boken vänder sig till personal inom psykiatri, kommunal verksamhet, föreningsliv, försäkringskassa och arbetsförmedling. Den vänder sig även till studenter liksom till personer som arbetar med sin egen återhämtning.

Av David Ershammar, Camilla Bogarve och David Rosenberg

Köp boken hos Gohtia Förlag >>

Uppdaterad 14 mars, 2017 kl 14:29 av Jörgen Boström