Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Länkar

Västerbotten förebygger
Alkohol- och drogprevention

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser är ett nationellt kunskapscentrum för att främja forskning, kunskapsspridning och implementering av psykosociala insatser för personer med ett psykiskt funktionshinder.

Ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, lärare, doktorander , personer med funktionshinder samt praktiskt verksamma inom handikappområdet. Centrum bildades år 2002 för att stimulera till ökad kunskap om funktionshinder och handikapp i forskning och grundutbildning vid Umeå universitet.

Inflytandeguiden och Hitta rätt! beskriver metoder för hur ökat brukarinflytande kan uppnås.

Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd: ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter.

Högskolans egen nätverksorganisation.

Arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet, med en mycket bred verksamhet och många olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi.

Bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

En intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder

En rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga

Riksföreningen mot ätstörningar

Ett nätverk bestående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området

Intresseföreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet

En intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd

Informationsprojektet Kunskap om Självskadebeteende

Uppdaterad 10 mars, 2015 kl 13:44 av Jörgen Boström