Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Verksamheten

Vårt kunskapscentrum är en FoU-verksamhet. I vårt fall betyder det att vi jobbar med Forskning i form av lokala projekt och nationella uppdrag. O står för och. Vi är en Utvecklingsenhet på så sätt att vi engagerar oss i verksamhetsnära uppdrag. Det kan handla om allt från att organisera en utbildning för nyanställda inom några av våra ägarorganisationer till att bidra till en översyn av hela området insatser för personer med psykiskt funktionshinder. U kan också läsas ut som Utbildning. En stor uppgift för oss under åren har varit att arrangera utbildningstillfällen av varierande slag. 

Grunden för KunskC finns i psykiatrireformens samarbete mellan landsting – kommun – brukarrörelse. Hos de viktiga aktörerna i Västerbotten fanns en gemensam uppfattning om värdet av ett fortsatt utvecklings- och utbildningssamarbete efter det att psykiatrireformåren (1995-1998) var till ända. KunskC kom igång mars 1999, de första åren med finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden och Socialstyrelsen. I och med år 2002 är vi ”självförsörjande” via årlig kostnadstäckning från ägarna, samt via externa uppdrag.

KunskC har en styrgrupp som träffas fyra gånger per år. Styrgruppen består av representanter från ägarorganisationerna. Vi administreras via Region Västerbotten, som är huvudman för KunskC. Verksamheten leds av Jonas, och bedrivs av länsdelssamordnare i varje länsdel (Marjet i Södra Lappland, Liz i Skellefteåområdet, Claudia i Umeåområdet). Till dessa förekommer av och till projektanställda medarbetare som är med oss under kortare eller längre tid. ”Socialpsykiatri” har vi valt som sammanfattande begrepp för vad vi ska hålla på med. I vår tappning innehåller detta begrepp en mix av normaliseringsideologi, samhällsbaserat arbete, handikapperspektiv och tvärvetenskap. Ledande principer för det vi engagerar oss i är brukarinflytande och samverkan. Detta är klyschor av värsta sorten. Å andra sidan ägs vi faktiskt av över 20 olika organisationer vilket gör allt annat än en tydlig samarbetsinriktning omöjligt. Och brukarinflytandefrågorna är så centrala för oss (och i allmänhet så pass eftersatta) att de inte går att väja för.

Att KunskC har en så bred ägarbas innebär att vi tillåts ha en i hög grad fristående ställning – vi kan tycka nästan precis vad som helst, och även att det gör det tillåtet för oss att skapa frizoner för öppna organisationsövergripande samspråk.

Uppdaterad 27 november, 2017 kl 15:30 av Jörgen Boström