Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Delaktighetsmodellen – brukarmedverkan och delaktighet på gruppnivå

Delaktighetsmodellen – brukarmedverkan och delaktighet på gruppnivå

Logotype-DMO-bpm-liten

Delaktighetsmodellen (DMO) har etablerats som en fungerande metod för brukarinflytande inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet och socialpsykiatri) samt inom äldreomsorgen och är utvecklad av Kommunförbundet i Skåne. Den bärande idén är att stödja och öva brukarnas förmåga att uttrycka sig och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med. Arbetssättet ska underlätta en mer jämlik dialog mellan grupper där det råder maktobalans, som t.ex. mellan grupperna personal och brukare av insatser enligt LSS.

Våren 2016 utbildas första omgången vägledare i Västerbotten. Utbildningen är ett samarbete mellan Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum, Skellefteå Kommun och FoU Välfärd. Nya kurserbjudanden kommer även att erbjudas under hösten 2016.

Läs mer:  Delaktighetsmodellen – vad är det?

DMO

Delaktighetsmodellen rätar ut frågetecken (pdf)

Se vidare: på FoU Välfärds sidor.

Uppdaterad 16 mars, 2017 kl 10:47 av Jörgen Boström