Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Rädda liv med MHFA

Psykiska kristillstånd och sjukdomstillstånd är mycket vanliga. Psykisk ohälsa drabbar de flesta någon gång i livet. Ett psykiskt kristillstånd ser olika ut hos olika individer. Kursen MHFA-Första hjälpen till psykisk hälsa har som mål att öka kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar. Metodens handlingsplan för olika kristillstånd ökar beredskapen att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande.

KunskC har ett nätverk av utbildade MHFA-instruktörer med stor erfarnhet inom området. Kursen vänder sig både till allmänhet och profession. Kursen hålls i många länder och har anpassats för Sverige av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet.

Ladda ner informationsfolder om MHFA

 

 

Uppdaterad 10 mars, 2015 kl 11:26 av Jörgen Boström