Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

FoU-panelen

VILKA ÄR VI?

FoU-panelen drivs av Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten. KunskC utbildar, handleder, organiserar och samordnar FoU-panelen. KunskC är en forsknings- och utvecklingsverksamhet som arbetar med forskning, utvärdering, utbildning och kunskapsspridning. KunskC står för kunskapsbasering, normaliseringsideologi och stärkt
brukarinflytande.

VILKEN KOMPETENS HAR VI?

FoU-panelen som grupp har en stor bredd i utbildning och yrkeserfarenhet upp till och med akademisk nivå och från olika sektorer i samhället. Dessutom finns erfarenhet av intressepolitiskt arbete i patient och anhörigföreningar. Samtliga har genomgått en grundläggande kurs i forsknings-metodik om 40 timmar för en gemensam kunskapsbas.

VARFÖR FINNS VI?

FoU-panelen är en resurs för att säkra forskningens kvalitet såväl forskningsmetodologiskt som etiskt inom det socialpsykiatriska fältet. Panelen stärker brukarinflytandet över den forskning som berör dem. Panelen har grundläggande forskningsfärdigheter och är förberedd att representera brukarintresset vid planering, metodval, tolkning och spridning av resultat. Panelenmedarbetarna representerar inte brukarrörelserna intressepolitiskt.

VEM KAN ANLITA OSS?

Uppdragsgivare för panelens tjänster är forskare och studenter inom till exempel:

• Socialpsykiatri
• Psykiatri
• Socialt arbete
• Omvårdnad

Även förvaltningar inom sjukvård, socialtjänst och andra offentliga eller privata aktörer inom välfärdssystemet kan genom panelen finna stöd i sitt utvecklingsarbete.

Ladda hem vår folder här (pdf)

Uppdaterad 18 december, 2015 kl 11:42 av Jörgen Boström