Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om utbildningen av FoU-panelen

Kursbeskrivning: Socialpsykiatrisk forskning

Kursmål

 • att förse deltagarna med grundläggande forskningsfärdigheter och förståelse för olika forskningsmetoders tillgångar och begränsningar
 • att förbereda deltagarna så att de kan representera brukarintresset i forskningsarbete – planering, metodval, tolkning och spridning av resultat.

Innehåll i utbildningen

 • Kursintroduktion, grundläggande begrepp. Vad är forskning? Utvärdering? Utvecklingsarbete?
 • Från samhällsproblem till forskningsfråga. Vad kan forskning vara bra för? Vem finansierar forskning? Hur blir man forskare? Kan man lita på forskningsresultaten. Lagstiftning, forskningsfusk, forskningsetik.
 • Socialpsykiatriska forskningsmetoder (1): Intervjuundersökningar. Enkätundersökningar. Epidemiologiska studier. Fall – kontrollstudier. Registerstudier.
 • Socialpsykiatriska forskningsmetoder (2): Behandlingsforskning. RCT.
 • Socialpsykiatriska forskningsmetoder (3): Kvalitativa metoder. Innehållsanalys.
 • Brukarmedverkan i forskning.
 • Analys av kvantitativa och kvalitativa data.
 • Kan man lita på forskningsresultaten: Trovärdighet, objektivitet, värdeladdning/värdeneutralitet. Forskaren och det omkringliggande samhället.
 • Att läsa och sprida forskningsresultat. Vetenskaplig publicering, annan informationsverksamhet. Att ansöka om forskningsmedel.
 • Avslutning – utvärdering – uppsummering. 

Arbetsformer 

Utbildningen bygger på flexibel lärarledd undervisning där föreläsningsinslag varvas med diskussioner mellan kursdeltagarna. Stor vikt läggs vid kursdeltagarnas egna engagemang och deras egna erfarenheter.

 

Examination  

Närvaro och aktivt deltagande vid undervisningen leder till att ett utbildningsintyg utfärdas.

 

Litteratur 

Olsson H, Sörensen S. Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Liber, Stockholm 2007

Kompendier och vetenskapliga artiklar tillkommer.

Uppdaterad 17 november, 2015 kl 15:19 av Jörgen Boström