Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

I-nod & prinSIP

I-NOD – UTVECKLINGSPROJEKT FÖR INTEGRERADE ARBETSFORMER

De personer som har behov inom flera olika livsområden (psykisk ohälsa, fysisk ohälsa, ekonomi/försörjning, arbete/sysselsättning, bostad, missbruk/beroende etc.) har insatser som är integrerade visat sig vara effektiva, och effektivare än insatser som utgår från ett behovsområde i sänder.

Utvecklingsprojektet I-nod har fyra armar för att understödja utvecklingen av integrerade arbetsformer vid komplex psykiatrisk problematik genom förbättrings och utvecklingsarbete. Armarna samordnas av Mikael Sandlund, KunskC

  • prinSIP – Projekt uppmuntra och förbättra genomförandet av Samordnad individuell plan på psykiatriområdet
  • F-ACT – införande av flexibelt ACT (Assertive Community Treatment) och för att ta i anspråk kapaciteten hos utbildade Case Managers enligt Integrerad Psykiatri-modellen.
  • Puzzel –  Samordning kriminalvård – rättspykiatri – missbruksvård.
  • CEPI – Uppföljning och utvärdering av projekt på klientnivå och som implementeringsprojekt.

Uppdaterad 18 december, 2015 kl 11:43 av Jörgen Boström