Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Stort intresse för missbruks- och beroendevård

Ett åttiotal tjänstepersoner och politiker från Västerbotten och Norrbotten är intresserade av att veta mer om hur de nya riktlinjerna kan påverka kommunernas och landstingens missbruks- och beroendevård.
Seminarium om nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård
Torsdag den 15 maj, 10.00–15.30, Expolaris kongresscenter, Skellefteå

Seminarium om nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård
Torsdag den 15 maj, 10.00–15.30, Expolaris kongresscenter, Skellefteå

Inbjudan och program: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/05/INBJUDAN-till-en-Dag-om-nya-nationella-riktlinjer-för-missbruks-och-beroendevård-2014.pdf
Deltagarlista: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/05/Deltagarlista-15-maj-2014.docx

Ett åttiotal tjänstepersoner och politiker från Västerbotten och Norrbotten är intresserade av att veta mer om hur de nya riktlinjerna kan påverka kommunernas och landstingens missbruks- och beroendevård.

Läs mer om riktlinjerna: http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/missbruksochberoendevard

– Att så många tar chansen att redan nu sätta sig in i kommande förändringar och dessutom kan påverka utformningen är mycket positivt, säger Annika Nordström, forskningsledare, missbruk och beroende, FoU Välfärd, Region Västerbotten.

De nya riktlinjerna baseras på aktuell forskning och inkluderar även ungdomar. Riktlinjerna ska vara stöd för ledning och styrning och innehåller även prioriteringar.

Riktlinjerna som presenteras är preliminära och Socialstyrelsen tar emot synpunkter fram till den 19 juni. En slutgiltig version ska vara färdig våren 2015.

Socialstyrelsen medverkar vid seminariet för att lyssna på regionala företrädares åsikter om förslaget.

Programmet i korthet
Förmiddagen ägnas åt presentation och genomgång av nya riktlinjer och centrala rekommendationer. Eftermiddagen ger utrymme för möjligheter, utmaningar och eventuella konsekvenser med de nya riktlinjerna. Dagen avslutas med länsvisa diskussioner och utbyte med Socialstyrelsens experter.

För mer information:
Annika Nordström, forskningsledare, missbruk och beroende, FoU Välfärd, Region Västerbotten, 072 526 57 32

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut
15 maj, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer