Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Seminarium Barns och ungas hälsa
Lyssna

Stort intresse för seminarium om barns och ungdomars hälsa

Intresset för det årliga spridningsseminariet kring hälsa hos barn och unga i Västerbotten är stort. Över 130 förtroendevalda och medarbetare inom landsting och kommuner i Västerbottens deltog.

Intresset för det årliga spridningsseminariet kring hälsa hos barn och unga i Västerbotten är stort. Över 130 förtroendevalda och medarbetare inom landsting och kommuner i Västerbottens län kommer att delta.

Datum och tid: Onsdag den 20 mars 2013 kl. 09.30 – 16.00. Kaffe och smörgås kl 09.00

Plats: Nolia, Umeå

Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och medarbetare i kommuner och landsting som har i uppdrag att arbeta med barn och unga och som i samverkan med andra vill förbättra barns och ungas hälsa.

Ur programmet:

  • Vilka är riskfaktorerna för psykisk ohälsa och vilka skyddsfaktorer finns för barn och unga?  Marianne Cederblad, professor emeritus i barn- och ungdomspsykiatri
  • Samhandling kring ensamkommande barn ” Länsstrategi för mottagande av ensamkommande barn.” Gabriella Strååth, Integrationsutvecklare Länsstyrelsen Västerbotten och Per-Daniel Liljegren, skolchef Sorsele kommun
  • En bra start i livet- Hur kan vi bidra?  Erfarenheter från ett pågående förbättringsarbete inom socialtjänsten i sju kommuner i Västerbottens län. Området är – Systematisk uppföljning av placerade barn i familjehem och HVB utifrån BBiC (Barns behov i centrum) Margaretha Hägglund,Utvecklingsledare, Barn ochUnga, FoU Västerbotten

Ladda ned seminarieprogrammet här:  http://korta.nu/barnochungdomarshälsa_20130320

Fakta: Länsgrupp Barn och unga har sitt ursprung i ROBUST-gruppen (Regional Omtanke Barn och Unga i Samverkan och Tillit) – vilken bildades för att hålla samman strategiska samverkansfrågor om barns och ungas hälsa i Västerbottens län. Gruppen diskuterar barn och unga, strukturer, samverkan och resultat i ett helhetsperspektiv. Ambitionen är att underlätta och understödja konkret samverkan som förbättrar barns och ungas hälsa. Läs mer på: http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungas-halsa/

För mer information:

Katarina Sjöström,samordnare Länsgrupp Barn och unga, Region Västerbotten, katarina.sjostrom@regionvasterbotten.se, 070-377 37 20

Brittinger Högberg, Staben för planering och!styrning, Västerbottens läns landsting, brittinger.hogberg@vll.se, 070-348 22 02

Skriv ut
19 mars, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer