Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Vård och omsorg

Den regionala samverkans och stödstrukturens  strategiområde Vård och omsorg omfattar socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård i kommunerna och frågor som rör samverkan med landstingets hälso- och sjukvård på specialiserad- och primärvårdsnivå. Arbetet bedrivs utifrån evidensbaserad praktik (EBP) och målet är att skapa goda förutsättningar för jämlik och jämställd hälsa bland innevånarna i Västerbotten
*Evidensbaserad praktik  (EBP) Innebär att arbetet utgår ifrån bästa tillgängliga kunskap, professionellas expertis och den enskildes situation, erfarenheter och önskemål.

Uppdaterad 9 mars, 2017 kl 14:04 av Anita Helgesson