Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Länsgrupper

Region Västerbotten deltar i olika länsgrupper inom vård och omsorg som beskrivs nedan

Branschråd för vård och omsorg

Forum för dialog och samverkan i syfte att underlätta företagens personal- och kompetensförsörjning. I gruppen ingår företrädare för offentliga och privata arbetsgivare och arbetsförmedling. Regionen omfattar Västerbottens län.

Länssamrådsgrupp för alkohol- och drogfrågor

Länssamrådsgruppen för alkohol- och drogfrågor i Västerbotten är ett samverkansorgan som samlar olika länsövergripande verksamheter. I rådet ingår bland annat företrädare för länsstyrelsen, landstinget, ideella organisationer, vägverket och hotell- och restaurangnäringen. Rådet bildas 1997. Rådet verkar för idé- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom området och för de intentioner som anges i nationella handlingsplaner för alkohol – och narkotikapolitiken.

Nätverket för ökad tillgänglighet

Nätverket administreras av försäkringskassan. I övrigt ingår företrädare för arbetsförmedlingen, landstinget, handikapprörelsen, universitetet, länsbiblioteket, fackliga huvudorganisationer och Arbetsmiljöverket.

Vård- och omsorgscollege i Västerbotten

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform för utbildningar inom vård och omsorg som skapar en struktur för lärande i samarbete med arbetslivet på regional nivå. I styrgruppen ingår företrädare för Umeå universitet, landstinget, vårdföretag och berörda kommuner. Region Västerbotten har tagit över ansvaret för collegeverksamheten från hösten 2009.

Mer information: www.samverka.nu/vo-college

Kontaktperson för samtliga grupper:

Anita Helgesson, Strateg Vård och Omsorg

090-165715
070-577 57 18
anita.helgesson@regionvasterbotten.se

 

Uppdaterad 19 maj, 2015 kl 13:37 av Anita Helgesson