NYHETER 2020-05-22

Hälso- och sjukvårdens sommarplanering blir klar i juni

En intensiv planering inför sommaren pågår i hälso- och sjukvården. En stor och komplex organisation med coronapandemin som en tung faktor försvårar planeringen. I juni kommer besked om hur hälso- och sjukvården håller öppet i sommar och om medarbetarnas semestrar. Det beskedet gavs på onsdagens presskonferens.

Tillförordnad smittskyddsläkare Gunilla Persson ger en bild av smittläget i Västerbotten där antalet patienter med covid-19 på sjukhus och på intensivvårdsavdelningar fortsätter att minska.

– Det är fortsatt stabilt men vi vet inte vad vi har framför oss. Om vi har tur och slipper en topp de närmaste veckorna måste vi vara medvetna om att vi måste fortsätter att följa råden för att inte smittspridningen ska öka, säger Gunilla Persson.

Hon redovisar att det är totalt tolv äldreboenden där det funnits bekräftad covid-19 och att sju av dessa inte har några nya fall. Totalt har sju personer avlidit på kommunernas vård- och omsorgsboenden.

–Med långhelg framför oss är det viktigt att tänka på att inte träffas i för stora grupper. Träffas gärna utomhus och där kan även äldre vara med om ni håller avståndet till varandra. Kom ihåg att samma regler om avstånd också gäller på restauranger och uteserveringar. Njut av ledigheten och våren men med omtanke om varandra, säger Gunilla Persson.

Fortfarande gäller råden: tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk och håll avståndet till varandra.

Fokus på sommarplanering

Hälso- och sjukvården fokuserar på att bli klar med planeringen för sommaren. Utgångspunkten är att ge invånarna tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Det betyder att regionen planerar för en ”vanlig” sommar och samtidigt tar höjd för fler patienter med covid-19.

– Det har varit en svår process eftersom det är fler faktorer än vanligt att ta hänsyn till och ett stort mått av ovisshet när det gäller hur coronaepidemin utvecklas. Hälso- och sjukvården är en stor organisation där många faktorer samspelar och där vi måste titta på både delar och helhet för att se hur olika lösningar faller ut, säger Brita Winsa.

Inriktningen är att ha öppet i samma omfattning som förra sommaren. Det att akut verksamhet samt utredningar och behandlingar av tumörsjukdomar inom slutenvården som prioriteras. Några hälsocentraler stänger och alla drar ned på sin verksamhet. De flesta öppenvårdsmottagningarna har öppet med reducerad verksamhet. Det som skiljer från tidigare år är att det kommer att finnas fler tillgängliga vårdplatser på intensivvårdsavdelningarna och på infektionskliniken i Umeå.

– Vi vill i så stor utsträckning som möjligt ge våra medarbetare semester under sommaren och många medarbetare kommer att få sin ledighet under ordinarie semesterperiod. Men vi måste också se till att det finns tillräckligt många som jobbar vilket kan innebära att vissa medarbetare får sin semester i september. Exakt hur det blir vet vi först i juni, säger Brita Winsa.

Fler ska testas

Det finns två typer av tester för covid-19. Dels kan man ta prov och se om man är smittad med covid-19 och dels kan man testa om man har varit infekterad av viruset och har antikroppar. Båda testerna är mycket tillförlitliga och analyseras på regionens laboratorium.

Man testar för virus med provpinnar i näsa och svalg och svar kommer efter en till två dagar.

– Vi testar i första hand patienter i sjukhusvården, personer på boenden med misstänkt smitta och personal i hälso- och sjukvården samt personal på kommunernas särskilda boenden. Patienter som kommer till hälso- och sjukvården kan också provtas om den behandlade läkaren anser att det behövs. Det gäller alla patienter och inte bara de som tillhör en riskgrupp, berättar Anders Johansson, överläkare, Vårdhygien.

Kapaciteten för att öka antalet tester byggs ut. Förra veckan testades drygt 1 000 personer i länet.

Antikroppstester görs med blodprov och svar kommer inom ett par dagar.

– All personal i regionen ska erbjudas att testa sig och vi har börjat på några enheter. Vi ska träffa länets kommuner för att se hur vi kan provta deras vård- och omsorgspersonal. Det är osäkert när vi kommer igång med detta, säger Anders Johansson.

Motverka den negativa utvecklingen

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, inledde med att hälso- och sjukvård och regional utveckling är beroende av varandra för att Västerbotten ska vara ett starkt och attraktivt län.

– Region Västerbotten arbetar för fullt med att bland annat hjälpa företagen, stötta utbildningssamverkan, kompetensförsörjning, besöksnäring, kulturaktörer, kollektivtrafik, att så långt möjligt motverka pandemins negativa följdeffekter. De är den del av samhället som skapar de resurser som krävs för en sjukvård i framkant, säger Anna Pettersson.

Det är därför viktigt att sätta in kraftfulla åtgärder som motverkar och bromsar utvecklingen och här har staten, regionen och kommunerna en viktig uppgift. En utveckling där cirka 80 procent av företagen påverkas och nära 10 procent av arbetskraften permitterats i länet.

– Samtidigt är det under kriser viktigt att även blicka framåt. Vi har all anledning att tro på ett fortsatt starkt näringsliv i Västerbotten.  Framväxten av nya branscher och en snabb digital utveckling innebär förändrade yrkesroller och nya kunskapskrav, något vi måste förbereda oss på, säger Anna Pettersson.

Se hela presskonfensen här.


Anders Johansson och Anna Pettersson på presskonferens i Regionens hus 20 maj 2020.

Tillbaka till nyhetslistan