Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

500 000 kr går till Lycksele kommun och Make Equal för jämställdhetssatsningar

Lycksele kommun och Make Equal har beviljats 250 000 kronor var för att driva varsin pilotsatsning inom ramen för Region Västerbottens uppdrag 'Jämställd regional tillväxt Västerbotten' i samverkan med Tillväxtverket. Satsningarna syftar till att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden i Västerbotten.

– Det är mycket positivt att vi investerar i dessa pilotsatsningar för att minska könsuppdelningen på länets arbetsmarknad. En jämställd och inkluderande arbetsmarknad är centralt för att vi ska klara av kompetensförsörjningen och för att vi ska bli ett attraktivt län att leva och arbeta i. Det ska bli spännande att följa och se vad piloterna kommer fram till. Säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

Under våren 2017 öppnade Region Västerbotten en riktad utlysning på 500 000 kr för att stimulera satsningar som syftar till att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden i Västerbotten. Utlysningen har resulterat i att två aktörer från länet har beviljats medel för att driva varsin pilotsatsning, Lycksele kommun och Make Equal. Satsningen sker inom ramen för uppdraget Jämställd regional tillväxt Västerbotten.

Jämställd arbetsmarknad i Region 8

Lycksele kommun har beviljats 250 000 kr för att skapa en modell för inlandets näringslivskontor och gymnasieskolan som i samverkan arbetar med utbildningsinsatser som handlar om normkritiskt tänkande hos elever inför valet till gymnasieskolan. Kompetensförsörjningen för inlandets företag och kommuner är en utmaning. Projektet Jämställd arbetsmarknad i Region 8 syftar till att öka medvetenheten om jämställdhet som tillväxtfaktor och genom detta bidra till bättre förutsättningar för kompetens- och arbetsplatsförsörjning samt ökad inflyttning i en glesbefolkad region. Målgrupp för projektet är ungdomar och studie- och yrkesvägledare och Lärcentrum.

Make Equal Business

Stiftelsen Make Equal har beviljats 250 000 kr för att ta fram nya samt utveckla befintliga metoder och utbildningar för jämlikhet, jämställdhet och inkludering tillsammans med strategiska samarbetspartners i länet. Projektet vill bryta könssegregeringen och den ojämställdhet som fortfarande råder och syftar till att bidra till att alla oavsett kön ska ha lika tillgång till, inkluderas i, samt kunna nå sin fulla potential på arbetsmarknaden i Västerbottens län. Målgruppen för projektet är aktörer från det företagsfrämjande systemet samt organisationer och företag från kvinnodominerade respektive mansdominerade branscher i länet.

Fakta om Jämställd regional tillväxt Västerbotten

Jämställd regional tillväxt Västerbotten är ett regeringsuppdrag som drivs av Region Västerbotten i samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten. Uppdraget pågår under december 2016 – november 2018. Finansiering sker via Tillväxtverket, medfinansiering via Region Västerbottens regionala projektmedel.

För mer information

Terese Bergbom, Jämställd regional tillväxt Västerbotten

terese.bergbom@regionvasterbotten.se

070-699 57 36

Skriv ut

3 juli, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer