Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ny arbetsgrupp jobbar för ett helt uppkopplat Sverige

Bredbandsforums styrgrupp, under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson (mp), har beslutat att starta upp en ny arbetsgrupp för framtidssäkert bredband. Syftet är att jobba för att alla, oavsett var man bor och verkar, ska ha tillgång till bredband. I arbetsgruppen ingår Region Västerbottens bredbandskoordinator Eva-Marie Marklund.

– Västerbotten är till stor del landsbygd, vilket göra detta till en mycket viktig fråga. Jag hoppas kunna tillföra kunskap utifrån våra erfarenheter och utmaningar och att vi i slutändan får till ett resultat som gör skillnad. Säger Eva-Marie Marklund.

Bredband har i takt med digitaliseringen utvecklats till en infrastruktur lika viktig som vatten, el och transporter. Digitala tjänster blir allt mer vanliga i människors vardag vilket innebär större behov av uppkoppling. Därför behöver bredbandsnätet framtidssäkras och byggas ut. Regeringen har lagt upp målsättningen att hela Sverige ska vara uppkopplat. Detta innebär en utmaning för landsbygden där förutsättningarna att bygga ut bredbandet är sämre. Därmed finns behov av vägledning för att målsättningarna ska nås, varför styrgruppen för regeringens Bredbandsforum har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp. Gruppen leds av Mikael Ek, Vd för Svenska Stadsnätsföreningen tillika ledamot av styrgruppen, och kommer att arbeta under perioden juni 2017 – februari 2018.

Arbetsgruppens uppdrag:

  • Kartlägga vilka platser och människor som riskerar att hamna utanför
  • Ta fram konkreta förslag för hur bredbandsutbyggnaden kan effektiviseras på landsbygden
  • Ta fram en plan för hur bredbandsstrategins målsättningar ska kunna uppnås.

Följande aktörer ingår i arbetsgruppen:

Bynet
Hela Sverige ska Leva
LRF
Tillväxtverket
PTS
Svenska stadsnätsföreningen
Jordbruksverket
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Region Halland
Småkom
Region Västerbotten
Utsikt bredband
Skinnskattebergs kommun
Telenor
Skanova

För mer information:
Eva-Marie Marklund, Bredbandskoordinator vid Region Västerbotten
070-585 05 76, eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se

Skriv ut
2 juli, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer