NYHETER 2022-12-05

Influensasäsongen är här – så är läget i Västerbotten

Under förra veckan tog smittspridningen av influensa fart i Västerbottens län. 53 fall konstaterades och allt fler patienter söker sig till länets sjukhus på grund av luftvägsinfektioner.

Kvinna som ligger i en soffa och snyter sig.

– Vi har haft ströfall av influensa under hösten men de senaste veckorna har vi sett att smittspridningen tagit fart. Förra veckan hade vi 53 fall av influensa, vilket är en kraftig ökning från de 14 fall vi hade veckan innan. Vi bedömer att årets influensaepidemi har startat i Västerbottens län, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare, Region Västerbotten. 

Flest fall har konstaterats i Skellefteå, följt av Umeå. I södra Lappland är smittspridningen hittills låg. 

Smittspridningen av covid-19 har också ökat kraftigt. Under förra veckan konstaterades 265 fall, en ökning jämfört med 176 fall veckan innan. De som provtas för covid-19 är patienter och brukare samt personal inom vård och omsorg. 

Högt söktryck på akuten 

Smittspridningen har även börjat märkas på sjukhusen. Under helgen tog akutmottagningen på Skellefteå lasarett emot 48 patienter med luftvägsinfektioner. 

– Just nu har vi ett väldigt högt inflöde av patienter med luftvägsinfektioner, varav många är barn. Under helgen har vi haft fler patienter än vad vi hade vid den högsta vågen av covid-19, säger Ferenc Sari, verksamhetschef för Skellefteå lasaretts akutmottagning. 

Många av de som kommit till akuten i Skellefteå under helgen hade kunnat behandlas av primärvården eller med hjälp av egenvård. 

– Vid tecken på vanlig förkylning, som hosta och lite feber, klarar man sig oftast med egenvård. Att vila, dricka mycket vatten och behandla febern med receptfria läkemedel hjälper till med att lindra symtomen, säger Ferenc Sari. 

Sök till akuten om du plötsligt blir sämre, får bröstsmärta eller andningspåverkan såsom andnöd. 

Viktigt med vaccination 

Årets vaccination mot influensa pågår och från och med idag, den 5 december, kan alla som vill vaccinera sig. För de som är 18 år eller äldre är det också möjligt att få en till påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. 

– Det allra viktigaste är att de som rekommenderas vaccination mot influensa och covid-19 vaccinerar sig så snart som möjligt, enligt de rekommendationer som gäller. Vaccination är det absolut bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom, säger Maria Marklund. 

Hittills har ungefär 56 procent av alla som är 65 år eller äldre vaccinerat sig mot influensa. 

1177.se/hitta-vard finns information om vad som gäller för att vaccinera sig på de centrala vaccinationsmottagningarna samt länets hälsocentraler och sjukstugor. 

Vaccination mot covid-19 kan bokas genom vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se eller genom att ringa till sin hälsocentral. 

Tillbaka till nyhetslistan