Om lättläst

En del av informationen på regionens webbplats

finns som lättläst text.

 

Det är personalen på Infomix

som skriver lättlästa texter.

Mer information om Infomix

finns på webbplatsen www.infomix.se