EU-projektkontor

Fler och bättre EU-projekt till regionen. Det är målet för Region Västerbottens EU-projektkontor.

På projektkontoret arbetar vi med att informera, utveckla och hantera projekt. 

Vi hjälper dig med information och kompetensutveckling kring EU:s fonder, program och initiativ. Vi tar ett helhetsgrepp om de projekt som Region Västerbotten driver och kan guida dig rätt om du har frågor kring specifika projekt. 

För regionens räkning intressebevakar vi och analyserar frågor på EU-området. Vi skapar nätverk och mötesplatser för att effektivisera och underlätta projekt. 

Vår uppgift är att kvalitetssäkra projektansökningar och uppföljningar. Vi bistår med hjälpmedel för att förenkla regionens hantering av projekt från början till slut.

Har du en projektidé? Registrera den här så kontaktar vi dig.

 

Postadress:
EU-projektkontoret
Byggnad 5B, målpunkt P
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Nils Sandberg- Föräldraledig Projektstrateg
E-post
nils.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-045 42 47