Innovation i partnerskap

Västerbottens läns landsting fick hösten 2017 ett nationellt uppdrag från f.d. Expertrådet för Life Science att utreda hur svensk hälso- och sjukvård kan möta komplexa utmaningar med hjälp av samverkan – och vilka hinder som står i vägen för detta. Detta resulterade i två rapporter som finansierades av Vinnova och har tagits fram under temat "värdeskapande innovation i partnerskap" som en del av det innovationsarbete som Västerbotten bedriver.

Förstudierapporten är en del av ett initiativ som Västerbotten har drivit för att identifiera systemhinder för värdeskapande innovation i partnerskap inom svensk hälso- och sjukvård. Ett förslag har också presenterats på hur dessa hinder kan adresseras - ett nationellt initiativ för långsiktig systemtransformation i svensk hälso- och sjukvård - för att främja samarbete mellan aktörer inom offentlig sektor samt näringsliv, akademi och civilsamhället.

Detta arbete har samlat och byggt vidare på den fleråriga praktiska erfarenhet som Västerbottens läns landsting har med värdeskapande innovation i partnerskap, direkt i vårdens vardag, kompletterat med nationella perspektiv från nyckelaktörer inom life science-sektorn, samt med utgångspunkt i aktuell systemforskning. Rapporterna har tagits fram i samarbete med stiftelsen Leading Health Care.