Innovationssluss Västerbotten

Kan din idé förbättra något i hälso- och sjukvården? Du som jobbar i Region Västerbotten eller är egen företagare kan få hjälp att utveckla idén till färdig produkt eller tjänst.

Innovationsslussen, steg för steg

Innovationsslussen i Region Västerbotten vänder sig till dig som har idéer för hälsa, vård och omsorg. Vi hjälper också företag som vill testa sina produkter och underlätta introduktionen av innovationer i vården.

Idéer som möter framtida behov i vården

Framtidens sjukvård kräver forskning och innovationer som svarar mot framtida behov. Det kan handla om nya produkter och tjänster för allt från prevention och diagnostik till behandling och vård av sjukdom.

En ny idé eller uppfinning utgår alltid från ett upplevt problem och behovet av en ny produkt. Det kan röra sig om idéer som underlättar för vårdpersonalen i deras dagliga arbete eller produkter som bidrar till en bättre vård för patienterna.

I vården finns flera exempel på kreativa lösningar och idéer som effektiviserar och förenklar arbetet för medarbetarna och på så vis ger patienten bättre vård. Men många idéer blir aldrig kända eller kommer inte ut på marknaden. De stannar som smarta lösningar på respektive klinik eller avdelning.

Idén kan bli en innovation om idébäraren får tid och förutsättningar att gå vidare med sin idé och får stöd i processen att utveckla en färdig produkt. 

Hör av dig eller tipsa en kollega – din idé kan göra skillnad i vården!

 

Pågående projekt

Vi på Innovationsluss Västerbotten är inblandade i olika innovationsprojekt för att driva utvecklingen framåt tillsammans med olika parter inom näringsliv, akademi och offentlig sektor. Både i Regionen, nationellt och internationellt.

Innovation + är ett Regionalfondsprojekt vi själva driver i regionen för att utveckla kedjan från idé till färdig produkt inom vård, hälsa och omsorg.

Nord InC är ett Botnia-Atlanticaprojekt vi är delaktiga i som syftar till att skapa ett kompetenscentrum för innovationer inom fysisk aktivitet och hälsa.

Nordic Telemedicine Center är också ett Botnia-Atlanticaprojekt vi är delaktiga i som syftar till att skapa ett kompetenscentrum för distanslösningar inom vård och omsorg.

Tomas Gustafsson Innovationsstrateg
E-post
tomas.gustafsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 98 95
Mobil
070-514 66 47
Sara Nilsson Projektkoordinator
E-post
sara.h.nilsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-303 81 01
Nils Sandberg Projektstrateg
E-post
nils.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-045 42 47
Rebekka Mannelqvist Projektadministratör och kommunikatör
E-post
Rebekka.Mannelqvist@regionvasterbotten.se
Telefon
076-1260597