Pågående projekt

Region Västerbotten driver och är involverad i flertalet innovationsprojekt tillsammans med regionala, nationella och internationella partners. Dessa är delvis finansierade i samverkan samt med externa medel för att kunna ta fram produkter, tjänster, metoder och processer som gör nytta i vården.

Projektnamn: Västerbotten Health Innovation & Developement Office

Beskrivning: 

Finansiering: Europeiska Regionalfonden, Region Västerbotten & Umeå Kommun. 

Period: 2019.09.01 tom 2022.12.31

Kontakt: