NYHETER 2022-10-06

Västerbotten satsar stort på innovationsledning

Som första region i Sverige tar Region Västerbotten nu ett helhetsgrepp för att främja innovation ur ett regionalt perspektiv. En stor satsning för att utbilda innovationsledare har påbörjats i Skellefteå och Umeå, samt planeras i Lycksele.

Jenny Ferry innovationsledare och Magnus Rudehäll projektägare Regional Innovationsledning Västerbotten.
Jenny Ferry innovationsledare och Magnus Rudehäll projektägare Regional Innovationsledning Västerbotten. Foto: Jörgen Boström

– Förmågan till innovation och förändring kommer att vara en avgörande faktor om vi ska lyckas med en hållbar omställning och fortsatt tillväxt i Västerbotten. Det gäller alla sektorer och branscher i samhället, säger Jenny Ferry, innovationsledare vid Region Västerbotten.

Genom projektet Regional Innovationsledning Västerbotten genomförs nu en rad insatser med syfte att höja kunskapen om innovation. En av insatserna är en utbildning i innovationsledning där deltagarna får lära sig att leda och organisera ett systematiskt förnyelsearbete och skapa en företagskultur där innovation byggs in i processer, tänk och inställning hos medarbetarna.

Utbildning genomförs i samarbete med Amplify som specialiserat sig på att utveckla företags och organisationers innovationsförmåga. Ett 40-tal personer har under sommaren påbörjat utbildningen med Skellefteå eller Umeå som bas, och under hösten startar ytterligare en omgång i Lycksele. Att döma av deltagarnas reaktioner är satsningen välkommen.

– Deltagarna är lyriska över att de nu får ett gemensamt språk och en gemensam verktygslåda för innovationsarbetet de bedriver, säger Jenny Ferry.

– Det går väldigt bra för hela Västerbotten just nu, men vi får inte luta oss tillbaka. Vi måste fortsätta jobba hårt för att ligga i framkant och vägen dit går genom kunskap. Vår satsning på innovationer är inget lösryckt projekt, den hänger ihop med hur vi ser på utveckling, säger Magnus Rudehäll, enhetschef för digitalisering och innovationsledning vid Region Västerbotten.


Om Regional Innovationsledning Västerbotten (RIV)
Regional Innovationsledning Västerbotten (RIV) är ett projekt vars övergripande mål är att förbättra innovationsförmågan och öka innovationskapaciteten i Västerbottten. Projektet som pågår mellan 2020-01-01 - 2023-04-30 finansieras via den Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.
Läs mer om projektet:
https://regionvasterbotten.se/naringsliv-och-samhallsbyggnad/nytankande/innovationsledning/utvecklingsinsatser-innovation/riv-regional-innovationsledning-i-vasterbotten


För mer information:

Magnus Rudehäll,
Enhetschef digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten 
070-608 48 88, magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Jenny Ferry
Innovationsledare digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten
073-043 33 11 jenny.ferry@regionvasterbotten.se

 

Människor på utbildning som sitter vid bord eller står och pratar

Utbildningstillfälle på AWL, Umeå.
Foto: Jenny FerryMänniskor som sitter vid ett bord med papper och pennor. De fikar, en sitter med på telefonen i handen..
Utbildningstillfälle på Skellefteå Science City.
Foto: Jenny Ferry

 

Man och kvinna framför en skärm.

Gunnar Storfeldt VD på Amplify och Jenny Ferry innovationsledare Region Västerbotten

Tillbaka till nyhetslistan