Västerbotten utan gränser

Västerbotten Utan Gränser är en tjänstedesignbaserad modell för digital nära vård och hållbar kompetensförsörjning.

Västerbotten utan gränser (VuG) syftar till att skapa en modell för digital nära vård . En modell där digital teknik ska användas for att skapa moderna arbetssätt och där vårdpersonalens kompetens nyttjas bättre oavsett var de finns, vilket ökar yrkets attraktivitet. Verksamheten kommer att etableras i ett annat EU-land.

Manuel Gonzalez International contact
E-post
Manuel.Gonzalez@regionvasterbotten.se
Telefon
+46767820912
Nils Sandberg Projektstrateg
E-post
nils.sandberg@regionvasterbotten.se
Telefon
[object Object]