NYHETER 2023-04-12

Innovationsarbete viktigt för att framtidssäkra svensk hälso- och sjukvård

Sverige är ett ledande innovationsland. Men vad innebär innovationsarbete i den offentliga sektorn och varför är det viktigt?

Idag släpper Region Västerbotten en serie på Linkedin i fyra delar där du kan lära dig mer.

För dig som inte kan vänta finns möjlighet att redan nu ta del av erfarenheter från våra medarbetare och chefer. Här finns även tips, framgångsfaktorer och vägledande principer att inspireras av!

I den första delen förklarar vi vad som krävs för att nytt och nyttigt ska bli nyttiggjort och skapa värde för invånare och patienter.

Här berättar vi mer om vår modell för industrisamverkan som vi tillämpat i affärsmässiga innovationspartnerskap.

I denna del berättar vi mer om hur vi arbetat med dedikerade innovationskliniker som en motor för innovation i vårdens vardag. 

Här berättar vi om Västerbotten utan Gränser och hur vi tagit en idé till test, utveckling och utvärdering till implementering och uppskalning i Västerbottens första digitala hälsocentral och det som nu blivit webbtjänsten 1177Direkt.

Enheten för innovation, partnerskap och forskningsanslag på FOUI-staben bistår med strategiskt stöd till medarbetare och verksamheter som arbetar med innovation i hälso- och sjukvården.

Region Västerbottens arbete har genomförts bland annat med regionala tillväxtmedel och stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Västerbotten har sedan 2017 medverkat i det nationella innovationsprojektet innovationsmotorer under Medtech4Health, där erfarenheter inom innovation har delats mellan universitetssjukvårdsregionerna.

 

Tillbaka till nyhetslistan