Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

​Bergkvist i möte med EU-kommissionens ordförande Juncker

Regionrådet Erik Bergkvist träffar Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Junckertorsdagen den 7 decemberi Bryssel för att diskutera den framtida sammanhållningspolitiken inom EU.

– Detta är en unik möjlighet för oss i norra Sverige att få framföra våra synpunkter till EU:s yttersta ledning, säger Erik Bergkvist.

Som ledamot i CPMR: s Europastyrelse (nätverket för maritima och perifera regioner i Europa) har Erik Bergkvist fått möjligheten att möta EU-kommissionens ordförande. Engagemanget i CPMR är ett av flera internationella nätverk som Region Västerbotten ingår i och som stärker länets förutsättningar att påverka beslutsfattande på internationell nivå. Med i delegationen finns fyra andra regionala ordföranden från Bretagne, Frankrike, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland, Toscana, Italien, samt Azorerna, Portugal. Syftet med mötet är att överlämna ett brev till EU-kommissionen med principer för hur EU:s regionalpolitik, den s.k. sammanhållningspolitiken, ska utformas efter år 2020.

 

– Hela Europa är i behov av en sammanhållningspolitik som fungerar, inte minst norra Sverige. Pengarna som finns i sammanhållningspolitiken används idag väl, men vi måste kunna förenkla beslutsfattandet och använda pengarna bredare. De nästan 5 miljarder som investerats i norra Sverige den senaste programperioden har gjort skillnad, säger Erik Bergkvist.

Redan i maj ska förslag till EU:s långtidsbudget presenteras och ett intensivt arbete med förberedelser, förhandlingar och lobbyarbete pågår. Idag står regionalpolitiken för en tredjedel av EU:s budget. I och med att Storbritannien lämnar EU- samtidigt som EU förväntas hantera utmaningar som migration, säkerhet och försvar- är risken stor att medlen för regional utveckling minskar under nästa budgetperiod.

 

– Om vi inte engagerar oss kommer andra att utforma framtiden åt oss,säger Erik Bergkvist. Vi behöver en diskussion om hur vi kan använda pengarna på ett så klokt och bra sätt som möjligt för att göra hela EU bättre. Det är detta jag vill prata med Jean-Claude Juncker om.

Om EU och medlemsstaterna tillsammans kan skapa rätt förutsättningar finns oftast kraften och kunskapen för att hitta lösningar på svåra utmaningar på lokal och regional nivå. En inställning företrädarna för Europas regioner delar, och som de nu hoppas kunna övertyga Jean-Claude Juncker om.

Sedan Sverige anslöt sig till EU har regionalpolitiken gått från fördelning av bidrag till mer strategisk investeringspolitik. EU:s strategier har genom åren tvingat aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå att arbeta mer långsiktigt och målmedvetet tillsammans.

Sammanhållningspolitiken har skapat förutsättningar för utveckling i alla EU:s regioner, vilket haft speciell betydelse för mindre organisationer och kommuner med särskilda utmaningar såsom stora avstånd, liten befolkning och små resurser.

Samtliga regioner i Sverige skrivit på ett upprop till försvar för en stark sammanhållningspolitik efter 2020. Därtill menar Sveriges kommuner och landsting att sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa.

Vidare menar Europaforum norra Sverige och SKL att regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en avgörande förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

 För mer information:Erik Bergkvist

070-618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

John Kostet

Internationell strateg vid Region Västerbotten

070-461 00 77, john.kostet@regionvasterbotten.se

Skriv ut
6 december, 2017 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer