Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

​Bergkvist talar vid OECD-konferens

Regionrådet Erik Bergkvist (S) talar på onsdagen den 11 april vid OECD Rural Development Conference i Edinburgh, en internationell konferens om regional utveckling i glesbygd.

Den årligt återkommande konferensen är ett högnivåmöte för kring 300 deltagare från OECD-länderna. Fokus ligger på att diskutera regional utveckling i glesbygd och hur jobbskapande och tillväxt kan främjas i regioner med gles befolkning med lång distans till större städer och större marknader.

Erik Bergkvist talar under temat ”Smart specialisering och politik för att stärka tillgången till marknader”.

-Jag vill lyfta de glesa regionernas förmåga att jobba med internationalisering och innovationer, säger Erik Bergkvist. Västerbotten är ett mycket bra exempel på hur vi, trots att befolkningstätheten är låg, tar tillvara på det som vi är riktigt bra på för att ta plats på den internationella marknaden. Bra exempel är vår spetskompetens inom träteknik, kulturella och kreativa näringar och clean tech.

Erik Bergkvist har inbjudits att tala vid OECD Rural Development Conference med anledning av att Region Västerbottens internationella arbete uppmärksammats av OECD. Ett nära samarbete med OECD inleddes i och med den studie som gjordes 2017 kring de utmaningar och möjligheter som finns i de fjorton nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland. Region Västerbotten deltar bland annat i OECD:s gruv- och mineralnätverk för regioner med en stark gruvnäring.

Erik Bergkvist har även en rad andra internationella uppdrag, bland annat är han ordförande för Europaforum Norra Sverige, styrelseledamot i styrelsen för Northern Sparsely Populated Areas-nätverket (NSPA), samt styrelseledamot i Östersjökommissionen och Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR). Under det senaste året har regionrådet varit aktiv inom debatten rörande behovet av en starkare och smartare sammanhållningspolitik i den kommande programperioden inom EU.

Om OECD

OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development, är en ekonomisk samarbetsorganisation med 34 medlemsländer. OECD arbetar på uppdrag av sina medlemmar och gör regionala genomlysningarna (territorial reviews) där jämförelser görs med andra regionala studier. De slutsatser och rekommendationer som OECD avger brukar ha stor inverkan på hur EU väljer att anpassa strukturfondsprogram och nationella nivåers regionala tillväxtpolitik.

För mer information:

Erik Bergkvist

070-618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör vid Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

10 april, 2018 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer