Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2013-01-24 Vär(l)den i Västerbotten

Välkommen till en dag kring internationellt arbete och internationella projekt den 24 januari 2013, kl 9.00-16.15 på Folkets hus i  Umeå

Välkommen till en dag kring internationellt arbete och internationella projekt den 24 januari 2013, kl 9.00-16.15 på Folkets hus i  Umeå
Se inbjudan

Att jobba internationellt är inte ett självändamål, det är ibland en nödvändighet. Under seminariet ges en övergripande bild av internationella frågor i Västerbotten och de mervärden som kan uppnås genom att blicka utåt. Tillsammans diskuterar vi hur Västerbotten bör jobba med internationalisering i den kommande Regionala Utvecklingsstrategin. Vidare ges en inblick i pågående förhandlingar kring EU-finansiering och kommande programperiod.

Med exempel på lyckade lösningar för vi en dialog om projektmetodik: Hur går man från idé till handling? Vilka är byggstenarna vid projektskapande och vad är nyttan och hindren?

Seminariet arrangeras inom ramen för EU-projektet VEUPO – Virtuellt EU-projektkontor – som under 2013 avslutas som projekt och övergår i ordinarie verksamhet. Vi utbyter tankar om det framtida VEUPO och projektstödjande verksamhet i Västerbotten.

Seminariets huvudsakliga målgrupp är representanter från kommuner, landsting, länsstyrelse, universitet, näringsliv samt stora projektägare i Västerbotten.

Välkommen!

Skriv ut
20 december, 2012 | Liv Öberg

Bilagor

  • VEUPO – Virtuellt EU-projektkontor

    Projektet syftar till att ge kvalificerad support för att fler och större FoU-projekt finansierade av EU skall komma till stånd i regionen, vilket skall stärka såväl regionens som företagens konkurrenskraft och utveckling.

    I projektet samverkar Umeå Universitet, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten, FOI, SLU samt Skellefteå och Umeå kommuner. Varje partner i projektet bidrar med kompletterande expertkompetenser inom EU-området, såsom kunskap om EU:s ramprogram men även inom ekonomi och juridik. Projektet fokuserar på att stärka regionens internationella samarbete men även att skapa  innovativa miljöer. Arbetet skall slutligt leda till ökad internationell FoU-finansiering och FoUsamverkan, regional tillväxt och även kommersialisering av forskningsresultat.

    Mer info på www.euprojectoffice.eu.

Kommentarer